DESPRE PROIECT

„Acțiuni de conștientizare pentru transparență și consolidarea integrității la nivelul U.A.T. Municipiul Orăștie”

Titlul proiectului: „ACȚIUNI DE CONȘTIENTIZARE PENTRU TRANSPARENȚĂ ȘI CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL U.A.T. MUNICIPIUL ORĂȘTIE”

Codul proiectului: SIPOCA 1141 / MySMIS2014+ 152198

Beneficiar: Municipiul Orăștie

Durata de implementare a proiectului: 12 de luni, începând cu data de 20.12.2021.

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesului decizional, precum si îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiective specifice ale proiectului

OS 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
OS 2 – Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
OS 3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile si instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției si a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016.
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.
  • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PRVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 30 persoane.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este compus din personal de conducere și de execuție din aparatul propriu al instituției și ai unităților
subordonate, precum și din aleși locali.

Valoare totală proiect:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 412.434,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 404.185,32 lei din care:

  • 350.568,90 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.616,42 lei cofinanțare din Bugetul național.
    Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.248,68 lei.